เอกสารสำคัญที่ต้องใช้
 บัตรประชาชนตัวจริง
 สำเนาทะเบียนบ้าน
 เล่มทะเบียนรถ กรณีไม่มีเล่ม สำเนาเล่มทะเบียนรถ
 หนังสือสัญญาเช่าซื้อ บริษัทไฟแนนซ์
 ตัวอย่างมุมภาพ ใช้ในการประเมินราคารถ
"ส่งรูปภาพเพื่อประเมินราคา"
Powered by MakeWebEasy.com